wonen

woon verzekeringen

VoordeelPakketPolis
wonen

Woonverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje, hierdoor is het in Nederland wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt tegen schade die u, uw partner, kinderen en of huisdieren veroorzaken. Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt of uitsluitend financiële schade worden over het algemeen niet door de aansprakelijkheidsverzekering vergoed.

Inboedelverzekering

Wat is een inboedelverzekering ? Een inboedelverzekering is een verzekering voor uw inboedel of huisraad. De inboedelverzekering verstaat onder inboedel of huisraad alle roerende zaken die zich in uw woning bevinden. Wanneer u zelfstandig kunt wonen is het aan te raden om een inboedelverzekering af te sluiten. Met een standaard inboedelverzekering bent u verzekert tegen schade.

Wat is een ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering? Wanneer u een ongevallenverzekering hebt afgesloten ontvang u wanneer u komt te overlijden of door een ongeval blijvend letsel oploopt een uitkering. De hoogte van de uitkering door de ongevallenverzekering wordt vooraf vastgesteld. Welke ongevallenverzekering afsluiten? Over het algemeen is het niet mogelijk om alleen een ongevallenverzekering tegen invaliditeit af te sluiten.

Rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering? Een rechtsbijstandverzekering sluit u af bij een verzekeraar. Op basis van de rechtsbijstandverzekering verleent de verzekeraar hulp bij conflicten en geschillen. De hulp die de verzekeraar u op basis van de rechtsbijstandverzekering biedt bestaat niet uit financiële middelen maar uit advies door advocaten of juristen.

Woonhuisverzekering

Waarom een woonhuisverzekering ? Als eigenaar van een woonhuis heeft u in de vorm van een hypotheek een flinke schuld bij de bank. U weet dat uw woonhuis een kostbaar bezit is waar u zuinig op bent, hierdoor is het verstandig een woonhuisverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een is in Nederland overigens niet verplicht. Maar u wilt uiteraard plezierig en gerust wonen , zonder slapeloze nachten. Dus uw woonhuis verzekeren is zeer verstandig!

wonen