Rijontzegging

Rialto autoverzekering na rijontzegging

Rialto Verzekeringen is ooit speciaal opgericht voor mensen die elders niet terecht kunnen. Een verzekeringsmaatschappij hoeft niet iedereen te accepteren.

In de meeste gevallen kunnen wij toch een autoverzekering rijontzegging aanbieden. Al zult u wel rekening moeten houden met een hogere premie dan u gewend bent.

Rialto werkt uitsluitend met tussenpersonen. U kunt dus niet zelf direct bij Rialto een offerte aanvragen. Wij , uw tussenpersoon – kan dat wel

Registratie van rijontzeggingen gebeurt in de databanken van de stichting CIS. De gegevens van de rijontzegging worden aangeleverd door de overheid en niet door verzekeraars. Indien u een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt gehad dan staat u in dit systeem geregistreerd.
Over wat u moet gaan betalen valt vooraf vaak niet veel te zeggen. De hoogte van de premie hangt behalve van het object wat u wenst te verzekeren ook af van uw verdere schade- en betalingsverleden.

autoverzekering na rijontzegging

Het is verboden om een voertuig te besturen als het alcoholgehalte in het bloed meer dan 0,54 bedraagt (zo’n 2 glazen alcoholische drank), maar het is uiteraard het beste om nuchter achter het stuur te zitten.

Wie wordt aangehouden voor een alcoholcontrole, is verplicht om daaraan mee te werken. Wie op straat de blaastest weigert laadt de verdenking op zich toch alcohol te hebben genuttigd, en kan door de politie meegenomen worden voor een ademanalyse op het bureau!

sancties na rijontzegging

Drugs in het verkeer is absoluut taboe. Dat geldt voor alle hard- en softdrugs, dus ook voor cannabis en partydrugs als XTC en amfetamine.
Druggebruik is aan te tonen via een bloed- of urineproef, die de verdachte bestuurder verplicht moet onderdaan.

De sancties zijn niet mals: een gevangenisstraf van drie maanden of geldboete van euro 4.500,- en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid voor max. 5 jaar (bij recidive: max. 10 jaar) rijontzegging.

EMA en alcohol

De EMA is een driedaagse cursus over het risico van alcoholgebruik in het verkeer. Het doel van deze cursus is herhaling van alcoholgebruik in het verkeer in de toekomst te voorkomen.

De cursus vindt verspreid over zeven weken plaats en bestaat uit een voorgesprek en drie cursusdagen. De cursus is verplicht: bij weigering wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Waarom EMA

De EMA wil bereiken dat deelnemers in de toekomst alcoholvrij achter het stuur stappen.

Tijdens de cursus wordt veel informatie gegeven, zoals over de invloed van alcohol op het rijgedrag en op het lichaam, maar minstens zo belangrijk is de uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers.

De trainer gebruikt deze ervaringen om deelnemers te helpen om keuzes te maken over hoe in de toekomst alcoholvrij aan het verkeer deel te nemen.

Deelnemers gaan zelf ook heel actief aan de slag met opdrachten die zij krijgen tijdens de cursus, waaronder een huiswerkopdracht.

Uitspraak cursist : Dit was de eerste en meteen ook de laatste keer dat ik ga rijden als ik wat heb gedronken, ik besef nu dat ik geluk heb gehad dat ik niemand heb doodgereden.

Doel : voorkomen rijontzegging

De EMA wil bereiken dat deelnemers in de toekomst alcoholvrij achter het stuur stappen. Tijdens de cursus wordt veel informatie gegeven, zoals over de invloed van alcohol op het rijgedrag en op het lichaam, maar minstens zo belangrijk is de uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een Rialto autoverzekering heeft u altijd een WA-dekking. Dit is de wettelijk verplichte verzekering van uw aansprakelijkheid als automobilist.

Deze dekking kunt u meestal uitbreiden met:

  • Ongevallenverzekering voor inzittenden
  • Schadeverzekering voor inzittenden
  • Rechtsbijstandverzekering of verhaalrechtsbijstandverzekering
  • (Beperkte) cascodekking. Dan verzekert u schade aan uw eigen auto mee
rijontzegging