wa beperkt casco autoverzekering

Wa beperkt casco autoverzekering

Een WA Beperkt Casco autoverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig. Deze verzekering dekt:

 • het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht.
 • schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen (zie hiervoor onder ‘verdere specificatie’).

WA Beperkt casco dekking

De wa beperkt casco autoverzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA beperkte casco autoverzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering. Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft.

Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 

 • brand en blikseminslag
 • diefstal, joy riding en verduistering
 • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
 • botsing met loslopende dieren en vogels
 • ruitbreuk.

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven.

Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt gewoonlijk geen eigen risico.

Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding.

Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als allrisk verzekering) en niet bij de wa beperkt casco autoverzekering.

Doelgroep

Eigenaren van personenauto’s, bedrijfsauto’s, motoren en scooters.

Premie

De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

 • gewicht van het motorrijtuig;
 • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig;
 • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
 • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
 • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Bijzonderheden

Als u premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval u schade heeft toegebracht aan derden.

Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de wa beperkt casco autoverzekering, dus als schade is ontstaan aan uw motorrijtuig door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.

Omdat er veel verschil zit tussen een goedkope autoverzekering en een dure autoverzekering is het verstandig om te vergelijken. Bekijk nu welke verzekering voor jou de beste keuze is:

wa beperkt casco autoverzekering