ongevallen inzittenden verzekering

goedkope auto verzekering

Online autoverzekering vergelijken en direct afsluiten

ongevallen inzittenden verzekering

ongevallen inzittenden verzekering

Een ongevallen inzittenden verzekering is een aanvulling bovenop je autoverzekering. Deze Ongevallen Verzekering voor Inzittenden (OVI) is een sommenverzekering en komt tot uitkering wanneer een automobilist betrokken raakt bij een (ernstig) auto-ongeluk. Wanneer de bestuurder of een inzittenden blijvend invalide raakt of komt te overlijden, wordt er een vast bedrag uitgekeerd.

Schuld en schade ?

Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. Ook is er geen verband tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke geleden schade. De dekking geldt voor de inzittenden:
– als die in de auto zitten;
– tijdens het in- en uitstappen;
– bij het uitvoeren van een noodreparatie langs de weg.

Hoe hoog is de uitkering?
Raakt de inzittende volledig invalide? Dan krijgt hij of zij honderd procent van het vooraf afgesproken bedrag. Bij gedeeltelijke invaliditeit keert de verzekeraar een percentage uit. Dit percentage lees je in de polis. Bij overlijden wordt het inde polis opgenomen bedrag uitgekeerd.

Let op

Een ongevallen inzittenden verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit. Dit bedrag staat dus vast. Een schadeverzekering inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade. Dit is het belangrijkste verschil tussen de ongevallen inzittenden verzekering de schadeverzekering inzittenden.

De verzekeraar keert niet uit als:
– de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft;
– de bestuurder onder invloed rijdt van (te veel) alcohol of drugs;
– je met de auto deelneemt aan wedstrijden of andere snelheidsritten;
– je een particuliere auto gebruikt als taxi.

– Psychisch letsel vergoedt de verzekering niet.

– In de polis lees je precies wat een verzekeraar verstaat onder een ‘ongeval’. Lees dat goed na. Die die kunnen namelijk van elkaar verschillen.

– Ga na of de verzekeraar ook de bestuurder als inzittende meeverzekerd.

– Je kunt kiezen tussen de rubrieken ‘overlijden’ en ‘invaliditeit’. Maar je kunt ook beide rubrieken in de verzekering opnemen.

– De uitkeringen voor gedeeltelijke invaliditeit verschillen per verzekeraar. Dit lees je in de polis.

– Sommige verzekeraars stellen een maximumleeftijd van de bestuurder als voorwaarde voor de dekking.

Omdat er veel verschil zit tussen een goedkope autoverzekering en een dure autoverzekering is het verstandig om te vergelijken. Bekijk nu welke verzekering voor jou de beste keuze is: