omwisselen nederlands rijbewijs

Omwisselen Nederlands Rijbewijs

In bepaalde gevallen kunt u het rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit is alleen mogelijk wanneer u in Nederland woont en over een geldige verblijfstitel beschikt. Omwisselen Nederlands rijbewijs doet u bij uw gemeente.

Voorwaarden omwisselen Nederlands rijbewijs

U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen Nederlands rijbewijs als:
u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
u beschikt over een geldige verblijfstitel.
uw rijbewijs afkomstig is uit de Europese Unie (EU), een land van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) of één van de volgende landen: Rijbewijs uit landen geschikt voor omwisseling
het rijbewijs geldig is. Een Europees rijbewijs mag verlopen zijn, maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

Rijbewijs afgegeven buiten EU

Bij een rijbewijs afgegeven buiten de EU geldt dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen woonachtig moet zijn geweest in het land van afgifte. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.
Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt bovendien dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben bereikt zoals deze in Nederland geldt.

Omwisseling aanvragen

1.U leest in de handleiding Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs (hierboven) wat u moet meenemen voor de aanvraag voor de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs en aan welke aanvullende voorwaarden u moet voldoen.
2.U gaat met alle documenten naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
3.U vraagt om een aanvraagformulier voor Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs dat u ter plekke invult.
4.Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW.
5.De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
6.De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

Belangrijk

U kunt de aanvraag voor omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs alleen bij uw gemeente indienen. Als u de aanvraag rechtstreeks naar de RDW stuurt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Als u eerder een Nederlands rijbewijs heeft gehad (nog geldig na 30 juni 1985), dan hoeft u bovenstaande alleen aan te tonen voor de categorieën die u niet eerder op uw Nederlandse rijbewijs had. Voor de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs geldt dan ook dat, als u eerder een Nederlands rijbewijs heeft gehad (nog geldig na 30 juni 1985) u geen verklaring van bezwaar hoeft te overleggen als het EU/EVA rijbewijs is verlopen. Dit geldt uiteraard alleen voor de categorieën die op het Nederlands rijbewijs staan.

Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal inleveren.

Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR om weer in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs.

Internationale rijbewijzen

Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u dus niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Niet geschikt voor omwisseling

Als omwisselen Nederlands rijbewijs niet kan , moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.

omwisselen nederlands rijbewijs