dagwaarde auto

goedkope auto verzekering

Online autoverzekering vergelijken en direct afsluiten

dagwaarde auto

dagwaarde auto

De dagwaarde van een voertuig is het bedrag dat u zou moeten uitgeven om een gelijkwaardig voertuig (inclusief eventueel meeverzekerde accessoires) te kopen.

Op de nieuwwaarde wordt (volgens een algemeen gangbare methode) een afschrijving toegepast om de dagwaarde te berekenen. De dagwaarde van de auto hoeft niet gelijk te zijn aan de verkoopwaarde: deze laatste is o.a. afhankelijk van het aantal gereden kilometers en de algehele staat van de auto.

Bij een schadegeval wordt de dagwaarde door een onafhankelijk schade expert beoordeeld.

Dagwaarde auto

U wilt waarschijnlijk de dagwaarde van uw auto berekenen omdat u een autoverzekering wilt afsluiten of schade hebt gehad aan uw auto.

Bij het aankopen van een occasion is het verstandig om te kijken wat de dagwaarde van de auto is, de verkoopwaarde en de inruilwaarde. Z

o krijgt u een goed beeld van de waarde van de auto en wat u er maximaal voor kunt betalen. Veel mensen denken dat de dagwaarde van een auto gelijk staat aan de inruilwaarde.

Alleen is dit niet helemaal correct. De dagwaarde is een bedrag dat door verzekeringsmaatschappijen gebruikt wordt om bij schade het bedrag te bepalen dat wordt uitbetaald.

Dagwaarde meter

Met deze dagwaardemeter kunt u berekenen hoeveel de dagwaarde van uw product bedraagt rekening houdende met het afschrijvingspercentage dat door de meeste verzekeringsmaatschappijen gehanteerd wordt.

Deze dagwaardemeter gaat uit van een gemiddelde kwaliteit en een normaal gebruik van het product.

Afwijkingen hiervan kunnen de waarde zowel negatief als positief beïnvloeden. Gebruik daarom deze dagwaardemeter als richtlijn.

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde van je auto minus een bedrag wegens waarde vermindering door ouderdom en/of slijtage volgens erkende maatstaven, ofwel hoeveel geld moet er bij om een gelijkwaardig wagen te kunnen kopen.

Dagwaarde auto berekenen : ANWB

Dagwaarde auto berekenen : AutoDna

Dagwaarde auto berekenen : RDW

Door middel van deze website en de categorieën kunt u eenvoudig achter de dagwaarde van uw auto komen.