zlm autoverzekering

ZLM autoverzekering

Op het gebied van autoverzekeringen biedt zlm autoverzekering aan (WA, WA beperkt casco en WA volledig casco/all risk).

ZLM Verzekeringen is een onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Haar werkgebied beperkt zich tot de provincies Zeeland en Noord-Brabant.

Ze richten zich voornamelijk op particuliere klanten en (agrarische) bedrijven. ZLM Verzekering biedt zlm autoverzekering aan, maar ook onder meer inboedelverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen.

Bedrijfsstructuur

Al hun verzekerden zijn lid van de maatschappij. Alle leden samen vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV komt in ieder geval eenmaal per jaar samen in de maand juni. Dan bespreken ze onder andere de jaarrekening van het voorgaande jaar en keuren die goed. Ze (her)benoemen leden van de Raad van Commissarissen en stellen de externe accountant aan.

Directie

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de gang van zaken in het bedrijf. De directie bestaat uit 2 personen. Bram de Jonge, algemeen directeur en Marinus Schroevers, directeur Verzekeringszaken. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van ZLM Verzekeringen en de ZLM autoverzekering

ZLM autoverzekering opzeggen

U kunt een verzekering op ieder moment beëindigen. Geef dit wel schriftelijk aan ZLM door, via een e-mail of brief.

Heeft u de auto verkocht of is de auto naar de sloop gegaan? Stuur ZLM dan zo snel mogelijk een kopie van het vrijwaringsbewijs.

Belangrijk: u bent wettelijk verplicht de auto te verzekeren totdat u gevrijwaard bent. Dat geldt ook als de auto total loss is.

zlm autoverzekering