klaverblad autoverzekering

Klaverblad autoverzekering

Op het gebied van autoverzekeringen biedt klaverblad autoverzekering aan (WA, WA beperkt casco en WA volledig casco/all risk).

Klaverblad Verzekeringen is een Nederlandse onderlinge waarborgmaatschappij. .

Zij biedt o.a. de klaverblad autoverzekering voornamelijk via assurantieadviseurs aan.

Klaverblad Verzekeringen is een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij die al lang geleden afscheid heeft genomen van uitsluitend agrariërs als doelgroep, al blijven agrariërs een belangrijke markt. Naast agrariërs richt Klaverblad zich tegenwoordig op particulieren en het MKB en de Klaverblad autoverzekering.

Gemeten naar premie-inkomsten is Klaverblad de 40e verzekeraar van Nederland. Klaverblad heeft ongeveer 425 medewerkers in dienst.

Klaverblad verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen bestaat uit vier bedrijfsonderdelen.

De kern van Klaverblad Verzekeringen wordt gevormd door Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A. Dit is een onderlinge waarborgmaatschappij, wat betekent dat de maatschappij er alleen is in het belang van degenen die een verzekering bij haar hebben ondergebracht. Deze maatschappij sluit alleen schadeverzekeringen, zoals woonhuis-, inboedel-, aansprakelijkheids- en de klaverblad autoverzekering.

De derde verzekeringsmaatschappij binnen Klaverblad verband is Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. Deze maatschappij heeft in het verleden verschillende soorten schadeverzekeringen , zoals de klaverblad autoverzekering , gesloten maar sluit nu bijna alleen nog verzekeringen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A. en Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. werken ook samen met de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting. Deze onafhankelijke stichting is verantwoordelijk voor het verlenen van juridische bijstand aan klanten met een rechtsbijstandverzekering van een van beide verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor worden mogelijke belangenconflicten vermeden.

klaverblad autoverzekering