Ing autoverzekering

Op het gebied van autoverzekeringen biedt ing autoverzekering de volgende verzekeringen aan (WA, WA beperkt casco en WA all risk).
ING Groep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. Anno 2010 had de multinational zo’n 105.000 medewerkers en 85 miljoen klanten in meer dan 40 landen.

ING is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep. De nieuwe naam Internationale Nederlanden Groep werd al snel ingekort tot I-N-G, waarna de onderneming besloot om haar statutaire naam te veranderen in ING Groep N.V.

Op 26 oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak zou worden afgesplitst van ING Groep. Op 1 maart 2014 zijn de verzekeringsactiviteiten gebundeld, om vanaf die datum verder te gaan onder de naam NN Groep.

Herstructurering ING

Voor het uitbreken van de kredietcrisis leverde ING in 2008 bank- en verzekeringsdiensten , ing autoverzekering en vermogensbeheer aan ruim 85 miljoen klanten in meer dan 40 landen. Met circa 125.000 medewerkers en een balanstotaal van € 1.332 miljard was het een van de grootste financiële instellingen ter wereld.

Ing autoverzekering vergeleken

De staatssteun is gekomen met zeer zware voorwaarden. Na overleg met de Nederlandse overheid zal ING een ingrijpend herstructureringsplan uitvoeren waarmee de commerciële levensvatbaarheid op lange termijn wordt hersteld en voorkomen wordt dat de staatssteun de mededinging buitensporig verstoort.

Volgens het plan zal ING haar organisatie sterk versimpelen waardoor de risico’s en complexiteit worden verminderd. Een belangrijke maatregel is de verkoop van alle verzekeringsactiviteiten en de ing autoverzekering.

Opsplitsing ING Groep

In 2009 werd het herstructureringsproces in gang gezet. Binnen de groep werden de twee belangrijkste onderdelen organisatorisch van elkaar losgemaakt. Sinds 1 januari 2011 werkt ING Bank als een zelfstandig bedrijf, los van ING Verzekeringen/Investment Management en de ING autoverzekering.

Ing autoverzekering