Ditzo autoverzekering

Ditzo autoverzekering

Op het gebied van autoverzekeringen biedt ditzo autoverzekering aan (WA, WA beperkt casco en WA volledig casco/all risk).

ASR Nederland omvat de volgende Nederlandse verzekeraars:

  • ASR Verzekeringen is de nieuwe naam van het voormalige Fortis ASR. ASR Verzekeringen is onderdeel van ASR Nederland. De roots van ASR Verzekeringen komen voort uit de bedrijven AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend. Per 1 november 2010 is ook het label Falcon Leven samengevoegd met ASR Verzekeringen.
  • Ditzo is het nieuwste onderdeel van ASR Nederland met de ditzo autoverzekering. Hoewel Ditzo zich profileert als verzekeraar is Ditzo feitelijk een gevolmachtigd agent van ASR Nederland.
  • De Amersfoortse (Amersfoortse Leven, Amersfoortse Schade en Amersfoortse Zorg).
  • Ardanta (uitvaartverzekeringen).
  • Europeesche Verzekeringen (reisverzekeringen en recreatieverzekeringen).

De ASR verzekeringsgroep ontstond in 1997 nadat het concern Stad Rotterdam (bestaande uit de verzekeraars Stad Rotterdam Verzekeringen en Woudsend Verzekeringen) Europeesche Verzekeringen en De Amersfoortse overnam. De nieuwe naam ASR was een samenvoeging van Amersfoortse en Stad Rotterdam.

De geschiedenis van Ditzo autoverzekering

In 2000 nam de Fortis groep de ASR Verzekeringsgroep over. De verzekeringsactiviteiten van Fortis bestonden tot dat moment uit de verzekeraars Amev, Ardanta en Falcon. De afkorting “ASR” bleef in stand om de verzekeringsactiviteiten aan te duiden, en stond nu voor AMEV en Stad Rotterdam.

In 2003 voegde Fortis de verzekeraars AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend samen tot één nieuwe verzekeraar: Fortis ASR. Het Fortis onderdeel Fortis Verzekering Nederland N.V. bestond sindsdien uit Fortis ASR, De Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen, Ardanta en Falcon (waaronder ook Interlloyd en VSB-leven hoorden).

Tijdens de wereldwijde kredietcrisis kwam Fortis in de zomer en herfst van 2008 in grote problemen, wat er op 3 oktober 2008 toe leidde dat de Nederlandse onderdelen van Fortis werden genationaliseerd. Het Fortis-onderdeel Fortis Corporate Insurance is afzonderlijk verkocht en maakte geen onderdeel uit van ASR Verzekeringen.

De naam van het verzekeringsbedrijf werd nieuw leven ingeblazen: op 21 november 2008 maakt minister Wouter Bos de nieuwe naam van Fortis Verzekering Nederland N.V. bekend: ASR Nederland N.V.. Fortis ASR is verder gegaan onder de naam ASR Verzekeringen. Per 25 januari 2013 is de naam gewijzigd naar a.s.r. Het hoofdkantoor staat in Utrecht, en er zijn nevenvestigingen in Amersfoort (de Amersfoortse), Enschede (Ardanta) en Amsterdam (Europeesche Verzekeringen).

GEEN INVLOED OP DE NO-CLAIMLADDER

De volgende schaden tellen niet mee voor de no-claimregeling:
– schaden waarvoor wij geen vergoeding uitkeren;
– schaden die wij volledig hebben verhaald op de tegenpartij;
– schaden die wij niet of niet volledig kunnen verhalen vanwege een overeenkomst tussen verzekeraars of wet;
– schaden die je alsnog voor eigen rekening neemt. Je moet dat dan wel doen binnen 12 maanden nadat wij onze laatste betaling hebben gedaan;
– schaden waarvoor wij alleen expertisekosten (dat zijn de kosten van deskundigen die wij hebben aangewezen om de schade vast te stellen) hebben betaald.
De volgende vergoedingen tellen niet mee als schade voor de no-claimregeling:
– vergoedingen die wij alleen moeten betalen vanwege een overeenkomst tussen verzekeraars;
– vergoedingen voor kosten die je gemaakt hebt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen;
– vergoedingen voor hulpverlening, de haal- en brengservice en pechhulp of vergoedingen van kosten van de Ditzo Alarmcentrale.

Ditzo autoverzekering