all risk autoverzekering

All Risk autoverzekering

All risk autoverzekering, ook wel de volledig cascoverzekering. Deze autoverzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil’ zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering ( all risk )is vooral bedoeld voor ‘jonge’ auto’s.

Wa volledig casco

Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing ,  behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht. In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto o.i.d.

Dekking

De all risk autoverzekering biedt dekking voor botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken, overstroming en vandalisme. De volledig casco verzekering dekt ook de schade aan jouw eigen auto ook als de schade jouw eigen schuld is. Dit in tegenstelling tot de wa autoverzekering, die vergoedt alleen de schade van de andere partij(en). De all risk autoverzekering vergoedt de nieuwwaarde, dagwaarde of aanschafwaarde van jouw auto. De vergoeding verschilt per autoverzekering en heeft ook te maken met de leeftijd van de auto.

Premie

De premie voor de all risk autoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals: de waarde van het motorrijtuig;
  • leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder;
  • het aantal jaarlijks te rijden kilometers;
  • eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.
Bijzonderheden De all risk autoverzekering wordt over het algemeen alleen gesloten in combinatie met de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De vakantie-auto-cascoverzekering kan afzonderlijk gesloten worden. Omdat er veel verschil zit tussen een goedkope autoverzekering en een dure autoverzekering is het verstandig om te vergelijken. Je kunt nu rustig je autoverzekering afsluiten.
all risk autoverzekering